Zápisy z jednání ZO

Podrobnosti o souboru

Zápis č Zápis č. 10

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 7. 2019

Projektová dokumentace Ing. V. Ř. – Čižovská II.; Usnesení č. 15/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce; SOP a.s.; Nabídka na svoz jedlých olejů a tuků; Navýšené svozu plastů v letních měsících; Navýšení množství kontejnerů na kov a zvýšení četnosti vývozu; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Vodovod v obci Krakovany; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Rekonstrukce místní komunikace v obci Krakovany; Příkazní smlouva WITERO – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany; Dotace Bezbariérový chodník při silnici 327 13; Příkazní smlouva Ing. J. S.; Záměr na prodej autobusové zastávky.

Information
Datum 2019-07-28
Verze:
Velikost 132.81 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 120
Licence