Kategorie: Edeska
Strana 1 z 31
folder.png Edeska
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

Datum 2020-05-27
Velikost souboru 143.29 KB
Stáhnout 10

Informace o zveřejnění návrhu závěrečného účtu Svazku obci Týnecko za rok 2019

Svazek obcí Týnecko v souladu s aktuálním zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje, že zveřejňuje návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko za rok 2019.

Úplné znění návrhu Závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko je k dispozici na webových stránkách Svazku obcí Týnecko:
https://www.svazektynecko.cz/navrh-zaverecneho-uctu-sot-za-rok-2019/ a v listinné podobě na Městském úřadě v Týnci nad Labem, Masarykovo náměstí čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, kancelář starosty - I. patro.

Obsah příloh:
0_Svazek_obcí_Týnecko_závěrečný_účet_zveřejnění_na_desku.pdf
1_Návrh_závěrečného_účtu_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
2_Svazek_obcí_Týnecko_inventarizační_zpráva_2019.pdf
3_Fin_2_-_12_M_Svazek_obcí_Týnecko_2019.pdf
4_ROZVAHA_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
5_Výkaz_zisku_a_ztrát_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
6_Příloha_Svazek_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
7_Audit_Svazku_obcí_Týnecko_za_rok_2019.pdf
pozvanka_3_6_2020.pdf

Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020
Sejmuto: 30. 6. 2020

Datum 2020-05-18
Velikost souboru 17.39 MB
Stáhnout 11

Pracovní doba pošty Krakovany, od 25.5.2020 do 30.6.2020

Datum 2020-05-15
Velikost souboru 67.06 KB
Stáhnout 58

243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Datum 2020-05-15
Velikost souboru 386.45 KB
Stáhnout 7

236. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-12
Velikost souboru 90.95 KB
Stáhnout 9

235. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Datum 2020-05-10
Velikost souboru 91.07 KB
Stáhnout 8

225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Datum 2020-05-05
Velikost souboru 113.25 KB
Stáhnout 13