Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Veřejná vyhláška - výstavba kanalizace Uhlířská L Veřejná vyhláška - výstavba kanalizace Uhlířská Lhota

Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení (veřejná vyhláška) - vydání společného povolení vodního díla „Výstavba kanalizace včetně ČOV 500EO, vodovodu, vrtu, ÚV, přivaděče, VDJ 2x50 m3 pro Uhlířskou Lhotu a Rasochy a vodovodu VDJ 2x150 m3 pro VaK Pardubice“ podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů, povolení k nakládání s podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

vyvěšeno: 25.10.2021

sejmuto: 11.11.2021

Information
Datum 2021-10-25
Verze:
Velikost 685.05 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 47
Licence