Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 20.10. Jednání ZO 20.10.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 20. 10. 2021

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
13.10.2021 Budova OÚ 20.10.2021 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

  1. Schválení programu
  2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
  3. Usnesení č. 18/2021 Územní plán – delegace odpovědné osoby
  4. Veřejnoprávní smlouva 5/2021- Hasiči vybavení
  5. Záměr na pronájem parcely č. 1151 kú Krakovany
  6. Usnesení č. 19/2021 - Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. – výpověď
  7. Žádost o finanční příspěvek Drakiáda
  8. Žádost o finanční příspěvek Lampionový průvod
  9. Kupní smlouva OKNOPLASTIK s.r.o.
  10. Kalkulace pojištění majetku obce
  11. Usnesení č. 20/2021 ČEZ Distribuce, Děčín - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a dohodu o umístění stavby č.5047/IV-12-6029748
  12. Usnesení č. 21/2021 Středočeský kraj - Smlouva o spolupráci při zajišťování a spolufinancování dopravní obslužnosti
  13. Usnesení č. 22/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
  14. Usnesení č. 23/2021 WITERO – výpověď příkazní smlouvy
  15. Usnesení č. 24/2021 MMR – dětské hřiště
  16. CzechPM s.r.o., Praha, Smlouva o dílo – dětské hřiště
  17. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany, okres Kolín za rok 2020/2021
  18. T4 Building – kalkulace
  19. Usnesení č. 25/2021 - Smlouva o sdružení dodávky plynu
  20. Usnesení č. 26/2021 - Smlouva o sdružení dodávky elektřiny
  21. Usnesení č. 27/2021 - MZe dotace ČOV
  22. VOTAS s.r.o. – Příkazní smlouva TDI - ČOV
  23. Kalkulace/Příkazní smlouva - Koordinátor BOZP - ČOV
  24. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – Příkazní smlouva Autorský dozor - ČOV
  25. Rozpočtové opatření č.6
  26. Ostatní
    1. Integrace dopravy – informace
    2. Prostor plus – MAS Zálabí sbírka
    3. Pomník – socha (uskladnění/likvidace)
    4. MK Primstav s.r.o. kalkulace
Information
Datum 2021-10-13
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 28
Licence