Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučsko Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučsko 2020

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Obsah příloh:
- SOP_účetní_závěrka_2020.pdf
- SOP_závěrečný_účet_2020.pdf
- SOP_zprava_o_pezkoumani_vysledku_hospodareni_2020.pdf

Vyvěšeno dne: 10. 6. 2021
Sejmuto: 25. 6. 2021

Ke stažení v menu Obecní úřad / Hospodaření obce zde: https://www.obec-krakovany.cz/hospodareni-obce/svazek-obci-preloucsko/download/13-svazek-obci-preloucsko/3182-navrh-zaverecneho-uctu-svazku-obci-preloucsko-2020

 

 

Information
Datum 2021-06-10
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 130
Licence