Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Pozvánka na valnou hromadu honebního společen Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva

Honební společenstvo Uhlířská Lhota,

se sídlem: Uhlířská Lhota, 281 26 Týnec nad Labem IČ:46390723

Všem členům honebního společenstva

POZVÁNKA

na jednání valné hromady honebního společenstva Uhlířská Lhota, která se bude konat

 v pátek 18. 6. 2021 od 17:00 hod. v myslivecké chatě MS Uhlířská Lhota o. s., Uhlířská Lhota

Program:

1. Prezence – zjištění počtu hlasů od 17:00 hod.

2. Zahájení valné hromady od 17:00 hod.

3. Návrh na zapisovatele, ověřovatele zápisu valné hromady

4. Návrh na vstoupení nových členů HS

5. Zpráva o činnosti HS

6. Volba nového výboru HS

6. Diskuse

7. Usnesení,

8. Závěr občerstvení

Člen honebního společenstva může udělit k zastupování na valné hromadě plnou moc jiné osobě. Ve smyslu § 22 odst. 4 zák.č. 449/2001 Sb., se v případě neúčasti potřebného počtu hlasů (nadpoloviční většina) uskuteční jednání valné hromady po uplynutí jedné hodiny v témže místě.

V Uhlířské Lhotě dne 1.6.2021

S pozdravem                                                                                                             

Ing. Jaroslav Vozáb

Člen výboru HS Uhlířská Lhota

Information
Datum 2021-06-04
Verze:
Velikost 95.68 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 168
Licence