Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 2.6. Jednání ZO 2.6.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 2. 6. 2021

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
25.5.2021 Budova OÚ 2.6.2021 18:30 Jednání ZO

 

Program schůze:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Veřejnoprávní smlouva č. 2/2021 SK Krakovany
 4. SOP – modré popelnice
 5. Darovací smlouva – SJM D., Krakovany
 6. Darovací smlouva - SJM G., Krakovany
 7. Směnná smlouva – M.Č., J.R., Z.R.
 8. Kupní smlouva – M.Č, Krakovany
 9. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury – Energie AG Kolín a.s.
 10. Žádost o nový vjezd – F. H., Kolín
 11. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2020/2021
 12. Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2020
 13. Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020
 14. Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2020
 15. Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2020
 16. Smlouva o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě na rok 2021
 17. Rozpočtové opatření č.3
 18. Školská rada – jmenování zástupce za obec
 19. Ostatní
Information
Datum 2021-05-25
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 120
Licence