Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4. Omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 23. 4. 2021

Provoz obchodů a služeb zůstane zatím kvůli epidemii koronaviru omezený. Po výtkách soudu opatření neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100, musejí se ale rozdělit na dvacetičlenné skupiny ve dvoumetrových rozestupech. Nové opatření také už neobsahuje pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách, stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb ale účastníci musejí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.

Zdroj zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Information
Datum 2021-04-24
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 128
Licence