Podrobnosti o souboru

Sbírka zákonů č.143/2020 Sbírka zákonů č.143/2020

Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb.

Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Information
Datum 2020-04-01
Verze:
Velikost 90.57 KB
Nahrál Super User
Stažení 15
Licence