Úřední deska

Podrobnosti o souboru

Jednání ZO 12.2. Jednání ZO 12.2.2020

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Jednání Zastupitelstva obce Krakovany bude dne 12. 2. 2020

 Datum zveřejnění   Místo jednání   Datum jednání   Hodina   Program jenání 
3.2.2020 Budova OÚ 12.2.2020 18:30 Jednání ZO

 

Program:

 1. Schválení programu
 2. Kontrola usnesení z minulé schůze zastupitelstva obce
 3. Nabídka na prodej parc. č. 1117/3 kú Krakovany;
 4. Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“;
 5. SK Krakovany veřejnoprávní smlouva;
 6. Záměr na prodej 1m2 1380/1, 6m2 86/1 kú Krakovany;
 7. Záměr na prodej 22m2 1377/6 kú Krakovany;
 8. Záměr na prodej části p.č.1377/3 kú Krakovany;
 9. Záměr na směnu části p.č. 1377/3 kú Krakovany;
 10. Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., smlouva;
 11. Mopos comunications, a.s., cenová nabídka studie (TES);
 12. Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – Ohodnocení zastupitelů;
 13. Směnná smlouva D.P., K. H, Krakovany;
 14. Inventarizace majetku obce za rok 2019;
 15. 4k-stav s.r.o. - Ing. Arch. J. K., projektant - nabídka rozšíření MŠ;
 16. Navýšení kapacity školní kuchyně;
 17. Výběrové řízení komunikace lokalita Čížovská II.;
 18. Usnesení č.1/2020 – Dodatek č. 2/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu.
Information
Datum 2020-02-03
Verze:
Velikost 0
Nahrál Administrátor
Stažení 119
Licence