Finanční úřad pro Středočeský kraj

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákonač. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

 

ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019

 

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

k nahlédnutíhromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daněz nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věcinacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

 

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019.

 

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v přílozepokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisunebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištíchfinančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 ana internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

 

ing. Zdeněk Bilec

ředitel odboru

Attachments:
Download this file (daň_z_nemovitosti.pdf)Daň z nemovitosti[Příloha č. 1]84 kB
Download this file (daň__z_nemovotosti_II.pdf)Daň z nemovitosti[Příloha č. 2]79 kB