Žluté popelnice

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 bude vývoz žlutých popelnic!

 

Bioodpad (hnědé popelnice)

Od úterý 13. 4. 2021 začne pravidelný svoz bioodpadu.

Tzn. lichý týden v úterý bude svoz bioodpadu (hnědé popelnice).

V sudý týden v úterý bude svoz směsného odpadu (černé popelnice).

Střídání bude probíhat až do 23. 11. 2021.

 

Velkoobjemový a nebezpečný odpad

V sobotu 10.4.2021 v čase 8:35 - 10:35 hod. proběhne svoz svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Další bude až na podzim 2021. Svoz je určen pouze pro občany Krakovan a Božce.

Popelnice žlutá  Popelnice hnědá