Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 2. 5. 2022

Dne 18. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o změnách opatření platných od od 19. 2. 2022. [dokument ke stažení]

Dne 10. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o změnách opatření platných od 10. a 19. 2. 2022. [dokument ke stažení]

Dne 9. 2. 2022

 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. 2. [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28. 2. [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Zrušení mimořádných opatření testování ve školách, zamestnanců a dalších osob od 18.2.2022 [dokument ke stažení]

Dne 3. 2. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informacemi o opatřeních platných od 3., 9. a 18. 2. 2022 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči [dokument ke stažení]

Dne 2. 2. 2022

Dne 26. 1. 2022

 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým s účinností ode dne 15. února dochází ke změně některých mimořádných opatření MZ, pokud jde o dobu platnosti očkování proti nemoci covid-19 [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým se s účinností ode dne 31. ledna 2022 mění mimořádného opatření MZ o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ o preventivním testování ve školách, s účinností ode dne 31. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Souhlas s vydáním mimořádného opatření MZ, kterým se zakazují návštěvy obviněných ve vazebních věznicích, odsouzených ve věznicích, chovanců v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a cizinců v zařízeních pro zajištění cizinců a stanovují další režimová opatření, s účinností ode dne 27. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Od 15. února začne platit v České republice omezení platnosti certifikátů o dokončeném očkování u osob starších 18 let na maximálně 270 dnů. Stejné nařízení v rámci evropského digitálního certifikátu, které vydala Evropská komise, bude platit už od 1. února, ale vláda se rozhodla dát českým občanům ještě další dva týdny, aby se stihli naočkovat třetí dávkou, a platnost certifikátu si tak prodloužili. [dokument ke stažení]
 • Od 31. ledna se změní pravidla pro testování zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů firemních orgánů tak, že výjimku z testování budou mít všichni, kteří měli v posledních 30 dnech pozitivní RT-PCR test a skončili v izolaci. To samé bude platit i pro testování žáků, studentů a zaměstnanců ve školách, ale nově se do testování zapojí i studenti vyšších odborných škol.[dokument 1 ke stažení], [dokument 2 ke stažení]
 • Ministerstvo také se souhlasem vlády zakázalo od 27. ledna do 13. února až na přesně specifikované výjimky návštěvy ve věznicích, ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců. [dokument ke stažení]

Dne 17. 1. 2022

 • Informační leták hejtmanky s informací o opatřeních platných od 17. 1. 2022 [dokument ke stažení]

Dne 14. 1. 2022

 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o screeningovém testování ve školách [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV 2 [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců a některých dalších osob [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]

Dne 5. 1. 2022

 • Změna opatření MZ ČR k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 17. ledna 2022 [dokument ke stažení]

Dne 29. 12. 2021

 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Vládní usnesení související s bojem proti epidemii 2021-12-29 [dokument ke stažení]

Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


 

Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19 (březen - červen 2020)

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti. 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 5. 6. 2020

 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 5. června 2020 12:00 hod. do 30. června 2020 23:59 hod. na vzdušné hranici.  [dokument ke stažení]

Dne 25. 5. 2020

 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  [dokument ke stažení]

Dne 13. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.243/2020, částka 90 Sb. - Zákon o pravomoci Policie ČR [dokument ke stažení]

Dne 11. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.236/2020, částka 87 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 7. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.235/2020, částka 86 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 4. 5. 2020

 • Sbírka zákonů č.225/2020, částka 82 Sb. - Usnesení vlády ČR o zrušení krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 30. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.223/2020, částka 81 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.218/2020, částka 80 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 27. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.212/2020, částka 76 Sb. - Nařízení vlády ČR kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.211/2020, částka 75 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.205/2020, částka 73 Sb. - ochrana veřejného zdraví a o změna některých souvisejících zákonů, změna zákona o VZP [dokument ke stažení]

Dne 24. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.193/2020, částka 70 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.185/2020, částka 69 Sb. - některá opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru [dokument ke stažení]

Dne 23. 4. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky č. 7/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Opatření Vlády ČR - prodlužení platnosti opatření obecné povahy [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.202/2020, částka 72 Sb. - stanovení cenového moratoria nájemného z bytů + krizové opatření [dokument ke stažení]

Dne 22. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.207/2020, částka 74 Sb. - rozpočtová odpovědnost, státní rozpočet, zmírnění dopadů epidemie pro nájemce prostor [dokument ke stažení]

Dne 20. 4. 2020

Dne 17. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.178/2020, částka 66 Sb. - zrušení zákazu účasti na vyjmenovaných druzích vzdělávání [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - elektronické žádanky, chytrá karanténa, maloobchodní prodej, volný pohyb osob [dokument ke stažení]

Dne 16. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.177/2020, částka 65 Sb. - o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - elektronické žádanky, povolení léčivého přípravku [dokument ke stažení]

Dne 15. 4. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - ukončování karantény s účiností od 22.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - uzavření škol a škol. zařízení od 20.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz maloobch. prodeje a služeb s vyjímkami od 20.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami od 16.4.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - zákaz volného pohybu osob s výjimkami s účinností od-20.-4.-2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení Vězeňské službě ČR [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 16.4.2020 [dokument ke stažení]

Dne 14. 4. 2020

 • Sbírka zákonů č.172/2020, částka 62 Sb. - o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR - ukončení platnosti části mimořádného opatření - Czech POINT [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách [dokument ke stažení]

Dne 9. 4. 2020

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů [dokument1 ke stažení],  [dokument2 ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.159/2020, částka 59 Sb. - o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.156/2020, částka 58 Sb. - prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, zrušení krizového opatření, zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služebzajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeba a zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.154/2020, částka 57 Sb. - poskytování zdravotních služeb, výroba léčivých přípravků, povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie ČR [dokument ke stažení]

Dne 6. 4. 2020

 • Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6.3.2020 - k prodeji OOP třídy FFP3 [dokument ke stažení]
 • Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.3.2020 - ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení pohybu osob s vyjímkami [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.150/2020, částka 56 Sb. - zákaz vstupu cizincům na území ČR, nařízení pro občany vracející se do ČR  [dokument ke stažení]

Dne 1. 4. 2020

 • Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR ze dne 15. března 2020 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.146/2020, částka 54 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 369 a 377 - přednostní zásobování Ministerstva vnitra [dokument ke stažení]
 • Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 31. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.143/2020, částka 52 Sb. - zákaz užití nařízení pro místní komunikace nebo jejich úseky za cenu sjednanou [dokument ke stažení]

Dne 30. 3. 2020

 • Sbírka zákonů č.140/2020, částka 51 Sb. - zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení zákazu maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO [dokument ke stažení]
 • Terénní programy v regionu MAS Zálabí [dokument ke stažení]

Dne 27. 3. 2020

Dne 26. 3. 2020

 • Částka Sbírky zákonů č. 47 ze dne 26.3.2020 - Usnesení Vlády ČR  č. 305, 309 a 310 - poskytování nepojistných sociálních dávek, vyjímky pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2020 o vykonávání  péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 26. 3. 2020 k maloobchodnímu prodeji, stravovacím provozovnám a ubytovacím službám. [dokument ke stažení]

Dne 25. 3. 2020

 • Tisková zpráva MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce. [dokument ke stažení]
 • Tisková zpráva MŽP - Speciální režim pro úkony ve správních řízení v době vyhlášeného nouzového stavu. [dokument ke stažení]

Dne 24. 3. 2020

 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva vnitra ČR k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR k používání některých ochranných prostředků [dokument ke stažení]
 • Hasičský záchranný sbor ČR - informace o speciálních stránkách [dokument ke stažení], [odkaz].

Dne 23. 3. 2020

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - opatření následné lůžkové péče [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení maloobchodního prodeje [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení činnosti orgánu veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - vymezení prodejní doby pro seniory nad 65 let [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - omezení volného pohybu osob na území ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 274-281 - jednání zastupitelstev obcí, nařízení pro zaměstnance úřadů a zdravotníky, podpora zaměstnání na dálku, nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Podpůrná linka sociálního oddělení [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Uzavírka poboček České pošty - v přiloženém souboru sděluje Česká pošta uzavírky svých poboček. [dokument ke stažení]
 • Usnesení bezpečnostní rady Středočeského kraje - Mimořádná BRSČK ze dne 20. března 2020 [dokument ke stažení]

Dne 20. 3. 2020

Dne 19. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 č. 262-267 - nařízení pro přeshraniční pracovníky [dokument ke stažení]
 • Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 19. 3. 2020, které zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. až 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku [dokument ke stažení]
 • Přijatá opatření k provozu České pošty [dokument ke stažení]
 • Informace Ministerstva zemědělství: výkon práva myslivosti, rybářského práva a včelařství po přijetí krizového opatření vlády ČR [odkaz]
 • Česká pošta - aktuální situace v doručování zásilek [odkaz]
 • Algoritmus testování COVID-19 na odběrových místech [dokument ke stažení]

Dne 18. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 o přijetí krizového optaření - zákaz pohybu a pobytu všem osobám na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu  [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Dopis hejtmanky Středočeského kraje starostům [dokument ke stažení]

Dne 17. 3. 2020

 • Informace o omezení provozu Energie AG Kolín a.s. [dokument ke stažení]
 • Změna úředních hodin OÚ Krakovany pro veřejnost v období 16.3.2020 do 24.3.2020: pondělí 8:00 – 11:00 hod. a středa 14:00 – 17:00 hod. [dokument ke stažení]

Dne 16. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, se nevztahuje na prodej textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. [dokument ke stažení]
 • Donáška nákupu nebo léků pro starší či nemocné občany žijící osamoceně v Krakovanech a Božci [více info]
 • Omezení ordinačních hodin, lékařka Týnec nad Labem [více info]
 • Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového optaření - Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR [dokument ke stažení]
 • Opatření obecné povahy - zavedení ochrany vnitřních hranic ČR v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.  [dokument ke stažení, příloha ke stažení]

Dne 15. 3. 2020

 • Nařízení vlády ČR ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy ČR k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 14. 3. 2020

 • Usnesení vlády ČR ze dne 14.3.2020 - zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, uzavření provozoven stravovacího zařízení, heren a kasin [dokument ke stažení]

Dne 13. 3. 2020

Dne 12. 3. 2020

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Informace k vyhlášení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky platný od 14 hodin dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů [dokument ke stažení]
 • Byl aktivován Krizový štáb Středočeského kraje (dále jen "KŠK")
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - zákaz vývozu všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezení jejich prodeje [dokument ke stažení]
 • Uzavření ZŠ - Z důvodu mimořádného nařízení vlády ČR je škola včetně školní družiny do odvolání uzavřena. [dokument ke stažení]

Dne 11. 3. 2020

Dne 10. 3. 2020

Dne 9. 3. 2020

 • Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

 • Tisková zpráva krajské epidemiologické komise [dokument ke stažení]

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem - Zákaz návštěv ve zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí. [dokument ke stažení]

 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


 

Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19 (září - prosinec 2020)

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti.


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 30. 12. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 17/2020. [dokument ke stažení]

Dne 23. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.593-599/2020, částka 242 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně a přijetí krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1373 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1374 Prodloužení krizových opatření do 26. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1375 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1376 Krizové opatření o omezení maloobchodního prodeje a služeb od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1377 Krizové opatření o provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1378  Krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 3 až 10 let [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1379 Krizové opatření o omezení pracovní doby orgánů veřejné moci a správních orgánů od 27. prosince 2020 [dokument ke stažení
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se s účinností od 24. prosince 2020 stanoví lhůty pro soustřeďování infekčních odpadů ze zdravotnických zařízení před jejich konečným odstraněním [dokument ke stažení
 • Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení letů ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska [dokument ke stažení]

Dne 21. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.578/2020, částka 237 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 1370 - Krizové opatření o pravidlech pro vycházky uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem mimo objekt nebo areál zařízení [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 22. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinnost hlásit očkování do ISIN s účinností od 27. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -  povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 1. 1. 2021 [dokument ke stažení]

Dne 17. 12. 2020

 • Sbírka zákonů č.564/2020, částka 231 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení

Dne 15. 12. 2020

Dne 14. 12. 2020

 • Informační leták MZDR k dobrovolnému Ag testování pro všechny občany [dokument ke stažení]
 • Co se změní od pátku 18. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví -  Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1332 Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1333 Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 (nápoje - okénko) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1334 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1335 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1336 Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.532-537/2020, částka 220 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 10. 12. 2020

 • Usnesení vlády č. 1294 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1295 Prodloužení stávajících krizových opatření [dokument ke stažení]

Dne 9. 12. 2020

Dne 7. 12. 2020

 • Co se změní od středy 9. 12. 2020 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1290 Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 9. prosince [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1291 Změna krizového opatření o provádění periodických zdrav. prohlídek [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1292 Úprava krizového opatření o změně pracovní povinnosti studentů [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření Min. zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest a o pravidlech pro vyšetření antigenními testy pro všechny pojištěnce v ČR [dokument 1 ke stažení] [dokument 2 ke stažení]

Dne 4. 12. 2020

Dne 30. 11. 2020

 • UV č. 11196 o změně krizových opatření - ukončení činnosti určených škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • UV č. 1262 Krizové opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • UV č. 1263 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 7. prosince 2020 [dokument ke stažení]
 • UV č. 1264 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 5. prosince [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování pedagogů, s účinností od 4. do 18.12.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3.12.2020 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Změny v nařízení od čtvrtka 3. 12. 2020 [dokument ke stažení]

Dne 20. 11. 2020

 • Sbírka zákonů č.471-478/2020, částka 194 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Prodloužení stávajících krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 25.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 30.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení volného pohybu osob od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc s účinností od 23.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, zaměstnanci od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, klienti od 21.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, sociální služby, stacionáře od 21.11.2020
  [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministarstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19. [dokument ke stažení]

Dne 16. 11. 2020

 • Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření vyhlášeného pod č. 462-465/2020 Sb. [dokument ke stažení]

Dne 13. 11. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 16/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 3. 11. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování a použití OOP zaměstnanci od 4.11.2020 a 9.11.2020 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - antigenní testování, sociální služby, stacionáře od 4.11.2020
   [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 14/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 2. 11. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - provedení preventivního vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím screeningových POC antigenních testů, u všech svých pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, nebo uživatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. [dokument ke stažení]

Dne 31. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 12/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 30. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.439-447/2020, částka 180 Sb. - Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Zdůvodňení nasazení opatření Ministerstva zdravotnictví ČR [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 12/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 11/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 26. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 431/2020, částka 176 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Zákaz volného pohybu osob na území celé ČR v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s vyjmenovanými vyjímkami, a další. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1101 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o organizačních opatřeních poskytovatelů zdravotních služeb. [dokument ke stažení]  [příloha]
 • Usnesení vlády ČR č. 1100 k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví o hlášení poskytovatelů zdravotních služeb akutní lůžkové péče. [dokument ke stažení]  [příloha]

Dne 23. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 429/2020, částka 174 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizového opatření. [dokument ke stažení]

Dne 21. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 10/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č. 424/2020, částka 171 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1078, 1079 a 1080 o přijetí krizového opatření. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů. [dokument ke stažení]

Dne 19. 10. 2020

 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb
   [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Min. zdravotnictví ČR - nařízení záznamu o pozitivním nálezu ISIN [dokument ke stažení]

Dne 19. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 421/2020, částka 169 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Provoz škol od 21.10.2020. [dokument ke stažení]

Dne 16. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.416-420/2020, částka 168 Sb. - Nařízení vlády ČR o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2, přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 16. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 9/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 14. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 9/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. Rozhodnutí č. 8/2020 bylo tímto zrušeno. [dokument ke stažení]

Dne 13. 10. 2020

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 8/2020 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu. [dokument ke stažení]

Dne 12. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č. 407-414/2020, částka 166 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření. Uzavření škol, omezení shromažďování na 6 osob, dočasné uzavření restaurací, klubů a barů, zákaz pití alkoholu na veřejně přístupných místech, a další. [dokument ke stažení]

Dne 9. 10. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č.8/2020 - zrušení nařízení č. 5/2020 a 7/2020.  [dokument ke stažení]

Dne 8. 10. 2020

 • Sbírka zákonů č.399/2020, částka 162 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 2. 10. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č. 7/2020 - omezení provozu škol.  [dokument ke stažení]

Dne 30. 9. 2020

 • Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky platný od 00:00 hodin dne 5.10.2020 na dobu 30 dnů [dokument ke stažení]

Dne 22. 9. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice č. 6/2020 - zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole.  [dokument ke stažení]

Dne 18. 9. 2020

 • Nařízení Krajské hygienické stanice - zákaz pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) na hromadných akcích.  [dokument ke stažení]  


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


 

Základní informace a doporučení ke koronaviru Covid-19

Mimořádná opatření a aktuální informace ke koronaviru Covid-19 jsou zveřejněna na:

MZ web cor 1 stc kraj 1 infolinka 1       

Věnujte pozornost následujícím oficiálním informacím, které OÚ Krakovany aktualizuje.

Informace jsou podávány v časové posloupnosti. 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020


Dne 29. 12. 2021

 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 30. prosince 2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření MZ ČR o podmínkách pro maloobchodní prodej zboží a služeb, poskytování služeb a hromadné akce, s účinností ode dne 3. ledna 2022 [dokument ke stažení]
 • Vládní usnesení související s bojem proti epidemii 2021-12-29 [dokument ke stažení]

Dne 13. 12. 2021

Dne 6. 12. 2021

 • Usnesení č. 1121: Prodloužení krizového opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (usnesení č. 1084) [dokument ke stažení]

Dne 26. 11. 2021

 • Usnesení vlády č. 1084 Krizové opatření k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území ČR z regionu jižní Afriky [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o diskriminačním RT-PCR vyšetření [dokument ke stažení], [celé znění mimořádného opatření]
 • Ochranné opatřeni, seznam zemi s rizikem covid-19 s účinností od 29.11.2021 [dokument ke stažení]
 • Rozhodnuti o dočasném povoleni použiti registrovanych léčivých přípravků Comirnaty a Spikevax, posilovací dávka po uplynutí 5 měsiců [dokument ke stažení]
 • Rozhodnuti o dočasném povoleni distribuce a použití medicinálního kyslíku [dokument ke stažení]
 • Zrušení mimořádného opatřeni z 20.11.2021 k omezeni prodeje zboží a poskytování služeb od 26.11.2021 [dokument ke stažení]
 • Nouzový stav a protiepidemická opatření – co aktuálně platí 26.11.2021 [dokument ke stažení]

Dne 21. 11. 2021

 • Usnesení vlády č. 1065: Vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1066: Krizové opatření k omezení činnosti maloobchodu a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 1067: Krizové opatření k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Stanovisko Mezioborové skupiny pro epidemické situace, publikované dnes 25. 11. 2021 zde: https://www.meses.cz/desatero-doporuceni-pro-verejnost/

Dne 21. 11. 2021

Dne 19. 11. 2021

Dne 18. 11. 2021

Dne 15. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021

Dne 5. 11. 2021

Dne 4. 11. 2021

Dne 1. 11. 2021

Dne 25. 10. 2021

Dne 20. 10. 2021

Dne 27. 9. 2021 

Dne 10. 9. 2021 

Dne 19. 8. 2021 

Dne 16. 8. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky pro osobní přítomnost dětí a žáků na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb, podmínky výkonu práce zaměstnanců škol a školských zařízení a podmínkách ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 31. srpna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodního podeje a služeb s účinností od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 1. 8. 2021 

 Dne 30. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění covid-19 [dokument ke stažení]
 • Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice ČR [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádneho opatření ze dne 29.6.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 26. 7. 2021 

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení maloobchodu a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření nařízení mobilním operatorům o zasílání tzv. welcome sms s účinností od 27.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Změna Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]

Dne 19. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 667 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 1 k usnesení č. 667 o testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září [dokument ke stažení]

Dne 14. 7. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 15.7.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 632 MZ ČR, kterým se určuje termín pro podání druhé dávky léčivého přípravku – očkovací látky proti onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 632 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 633 Mimořádné opatření MZ ČR, kterým se stanoví povinnost pořadatele hromadné akce s účastí větší než 1000 osob tuto akci ohlásit předem místně příslušné krajské hygienické stanici [dokument ke stažení],
 • příloha č. 1 k usnesení č. 633 (celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví) [dokument ke stažení].

Dne 9. 7. 2021 

Dne 1. 7. 2021 

 • Usnesení vlády č. 606 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.1 změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví očkování jako výjimka z některých povinností [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 606, příloha č.2 změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 6. 2021

 • Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 25. 6. 2021 

Dne 21. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 575 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 1 mimořádné opatření k provozu maloobchodu a služeb od 26. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 2 změna mimořádného opatření k provozu maloobchodu a služeb od 22. června [dokument ke stažení],
 • Usnesení vlády č. 575 příloha č. 3 změna mimořádného opatření k provozu škol a školských zařízení od 22. června. [dokument ke stažení]

Dne 14. 6. 2021 

 • Usnesení vlády č. 552 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 1 - omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb od 1. července, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 2 - změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest od 15. června, [dokument ke stažení]
 • zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinnost testování na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 nebo jeho antigenu, k 1. červenci 2021, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 3 - podmínky nařizování izolace a karantény od 15. června, [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 552 příloha č. 4 - povinnost testování na přítomnost viru SARS CoV 2 nebo jeho antigenu na vysokých školách od 15. června. [dokument ke stažení]

Dne 8. 6. 2021 

 Dne 31. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 31.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 507, Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 3 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 4 Usnesení vlády č. 507, změna mimořádného opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování [dokument ke stažení]

Dne 28. 5. 2021

 • Usnení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Příloha č. 1 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Příloha č. 2 Usnení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2 [dokument ke stažení]

Dne 24. 5. 2021

 • Informační leták hejtmanky - změny od 24.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách [dokument ke stažení]
 • mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2 [dokument ke stažení]
 • změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]

Dne 21. 5. 2021

 • Změna mimořádných opatření, v nichž se stanoví lhůta pro uznávání prodělání onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]

Dne 17. 5. 2021 

 • Informační leták hejtmanky - změny od 17.5.2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 1 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 2 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 3 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 4 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 471, příloha č. 6 pravidla pro konání škol v přírodě [dokument ke stažení]

Dne 14. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 450 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 17. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 450, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činným, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s účinností od 15. května [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 448 Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 1 změna mimořádného opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 2 mimořádné opatření, omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 3 mimořádné opatření, podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a pobytových zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 4 mimořádné opatření, podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 5 mimořádné opatření, podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 448, příloha č. 6 mimořádné opatření, omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 449 Záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]

Dne 10. 5. 2021

Dne 6. 5. 2021

 • Usnesení vlády č. 438 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 2 změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 3 změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 438, příloha č. 4 ​mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro rozhodování o izolaci a karanténních opatřeních v případě některých mutací viru SARS-CoV-2 s účinností od 7. května [dokument ke stažení]

Dne 3. 5. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 433 -  Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 1 mimořádné opatření, omezení provoz škol a vysokých škol s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 2 stanovení omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 3 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb s účinností od 10. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 4 omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 5 podmínky testování studentů vysokých škol s účinností od 4. května [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 433, příloha č. 6 zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 10. května [dokument ke stažení]

 

 Dne 29. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 423 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 1 omezení provozu škol a vysokých škol​​. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 2 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 3 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 423, příloha č. 4 testování zaměstnanců škol a školských zařízení. [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 424 záměr dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. [dokument ke stažení]

Dne 27. 4. 2021

Dne 26. 4. 2021

 • Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  • Usnesení vlády č. 418 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 1 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 2 mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 3 mimořádné opatření, kterým se mění mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 418, příloha č. 4 mimořádné opatření, kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Usnesení vlády č. 419 Ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 1 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. stanoví protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 za zahraničí na území ČR [dokument ke stažení]
   • Usnesení vlády č. 419, příloha č. 2 ochranné opatření, kterým se s účinností ode dne 27. dubna 2021 od 00:00 hod. do dne 31. května 2021 do 23:59 hod. nařizuje všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území ČR zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 [dokument ke stažení]

Dne 23. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 23. 4. 2021 - omezení obchodu a služeb s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 22. 4. 2021

 • Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 22. 4. 2021
  • Změna mimořádného opatření ze dne 19.4.2021 k omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]
  • Změna mimořádného opatření ze dne 6.4.2021 k testování žáků ve školách s účinností od 26.4.2021 [dokument ke stažení]

Dne 19. 4. 2021

 • Usnesení vlády č. 393 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení]:
  • Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 393 omezení provozu škol a vysokých škol [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 2 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování studentů na vysokých školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 3 k usnesení vlády č. 393 podmínky testování dětí, žáků a studenů ve školách [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 4 k usnesení vlády č. 393 omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 5 k usnesení vlády č. 393 změna mimořádného opatření kterým se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
  • Příloha č. 6 k usnesení vlády č. 393 povinnost VZP ČR a ostatním zdravotním pojišťovnám pro účely záznamu do Informačního systému infekčních nemocí přiřadit k dané osobě informaci o plátci pojistného na veřejné zdravotní pojištění. [dokument ke stažení]

Dne 12. 4. 2021

Dne 10. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení obchodu a služeb s účinností od 12. dubna [dokument ke stažení]

Dne 6. 4. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytnutí informací mezi Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR a ÚZIS od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o intervalu pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 od 10. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o poskytování akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče od 7. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o vycházkách v zařízeních sociálních služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodu a služeb od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků ve školách od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování žáků u přijímacích zkoušek [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků úst a nosu od 12. dubna [dokument ke stažení]
 • Distribuce osobních ochranných prostředků školám a školským zařízením v souvislosti s onemocněním COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 29. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 8/2021 [dokument ke stažení]

Dne 26. 3. 2021

 • Krizová opatření účinná od 27. 3. 2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 314 - Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 315 - Prodloužení stávajících krizových opatření (odůvodnění usnesení č. 315) [dokument ke stažení]

Dne 22. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.139/2021, částka 54 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 19. 3. 2021

 • Sbírka zákonů č.131-135/2021, částka 51 Sb. - usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 7/2021 [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování zaměstnanců [dokument ke stažení]
 • Mimořádná opatření MZ ČR o rozšíření povinného testování pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. [dokument ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření ze dne 26.2.2021 k nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 20.3.2021 [dokument ke stažení]

Dne 15. 3. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 6/2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.130/2021, částka 50 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 292 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021Sb. [dokument1 ke stažení], [dokument2 ke stažení]
 • Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1.3.2021 s účinností od 17.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]

Dne 5. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 248 Zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 249: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví [dokument ke stažení
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.1 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců veřejných zaměstnavatelů,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 pacientů, kterým poskytuje dlouhodobou lůžkovou péči, a uživatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a další,
  • usnesení vlády č.249, příloha č.3 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro vyšetření na stanovení přítomnosti viru nebo antigenu viru SARS CoV-2 zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči nebo domácí péči a poskytovatelů sociálních služeb,  pečovatelské služby atd.
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro zaměstnance, kteří si provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.5 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro provádění vyšetření poskytovateli zdravotních služeb zařazenými do sítě antigenních odběrových center,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.6 mimořádné opatření, kterým se stanoví pravidla pro hlášení výsledků POC antigenních testů do Informačního systému infekčních nemocí,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.7 změna mimořádného opatření ze dne 1. března 2021, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, o povinném testování zaměstnanců zaměstnavatelů, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem,
  • usnesení vlády č. 249, příloha č.8 mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, kterým se nařizuje všem provozovnám maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách, jejichž provoz není zakázán pravidelné provádění zvýšené povrchové dezinfekce s virucidním účinkem.
 • Usnesení vlády č. 250 Příprava mimořádného opatření o zavedení povinného testování zaměstnanců veřejného sektoru na přítomnost onemocnění COVID-19 [dokument ke stažení]

Dne 3. 3. 2021

 • Usnesení vlády č. 243: k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu [dokument ke stažení]

Dne 2. 3. 2021

Dne 1. 3. 2021

 • Informační leták hejtmanky - pohyb osob od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - služby, obchod a školy od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Informační leták hejtmanky - ochranné prostředky od 1.3.2021 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.116/2021, částka 41 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - samotestování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - povinné testování zaměstnanců s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - antigenní testovaní obyvatel s účinností od 2.3.2021 do odvolání [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13.1.2021 [dokument ke stažení]
 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 5/2021 [dokument ke stažení]

Dne 28. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.115/2021, částka 40 Sb. - usnesení vlády ČR o změně krizového opatření [dokument ke stažení]

Dne 27. 2. 2021

Dne 26. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.96-114/2021, částka 39 Sb. - vyhlášení nouzového stavu a usnesení vlády přijatá v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Sbírka zákonů č.94,95/2021, částka 38 Sb. - pandemický zákon přijatý v souvislosti s pandemií Covid-19 [dokument ke stažení]
 • Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021 - nový nouzový stav a krizová opatření [dokument ke stažení]

Dne 24. 2. 2021

Dne 22. 2. 2021

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - nová pravidla pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - pravidla pro nařizování izolace a karantény [dokument ke stažení]
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR - změna v pravidlech pro předávání certifikátu o očkování proti covid-19 [dokument ke stažení]

Dne 14. 2. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií [dokument ke stažení]
  Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách (celé znění čestného prohlášení) [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek [dokument ke stažení]

Dne 12. 2. 2021

Dne 11. 2. 2021

 • Sbírka zákonů č.56/2021, částka 26 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení

Dne 9. 2. 2021

 • Informační leták hejtmanky s informacemi o novém webu Středočeského kraje zaměřeném na očkování, statistiky, data, nejčastější otázky a odpovědi. [dokument ke stažení

Dne 8. 2. 2021

 •  Usnesení vlády č. 119 Změna krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení

Dne 30. 1. 2021

Dne 28. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.31-33/2021, částka 16 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení
 • Usnesení vlády č. 78 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 79 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č. 80 Krizové opatření o omezení návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády č.81 Změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování [dokument ke stažení]
 • Jak budou vypadat letošní matirity [dokument ke stažení]

Dne 22. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 55: Prodloužení nouzového stavu [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 56: Prodloužení krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 57: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb [dokument ke stažení]

Dne 18. 1. 2021

 • Usnesení Vlády ČR č. 54: dočasná náhrada vstupní lékařské prohlídky a prokázání vlastnictví zdravotního průkazu při vstupu do zaměstnání čestným prohlášením [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 53: otevření maloobchodních prodejen papírnictví, dětského oblečení a dětské obuvi [dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.16 a 17/2021, částka 9 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]

Dne 14. 1. 2021

Dne 12. 1. 2021

Dne 11. 1. 2021

 • Sbírka zákonů č.12/2021, částka 7 Sb. - Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření [dokument ke stažení]
 • Usnesení vlády ČR č. 33 - Krizové opatření v oblasti pohřebnictví - zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, a ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu. [dokument ke stažení]

Dne 7. 1. 2021

 • Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 1/2021 [dokument ke stažení]
 • Usnesení Vlády ČR č. 12: Prodloužení krizových opatření (omezení volného pohybu, omezení prodeje a poskytování služeb, určené školy pro IZS, omezení činnosti úřadů) [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 13: Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 14: Krizové opatření o činnosti zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 15: Prodloužení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování osob [dokument ke stažení
 • Usnesení Vlády ČR č. 16: čj. 11/21 Vydání rozhodnutí o prominutí příslušenství daně v souvislosti s mimořádnou událostí způsobenou šířením koronaviru (SARS-CoV-2) a formulace podmínky neexistence nedoplatků v rámci poskytování prostředků státního[dokument ke stažení
 • Sbírka zákonů č.9-11/2021, částka 6 Sb. - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření [dokument ke stažení
 • Aktuální opatření v souvislosti s COVID-19 - Česko zůstane v 5. stupni indexu PES min. do 22. 1. 2021 [dokument ke stažení]

 


Současné informace | Leden - prosinec 2021  | Březen - červen 2020 | Září - prosinec 2020