Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, Krakovany 113, 281 27

Zápis proběhne v termínu 6. – 9. 4. 2020 distanční formou bez účasti dětí a pokud možno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Zapsáni budou děti narozené do konce srpna 2014. Zápis se bude skládat pouze z formální části (vyplnění žádosti). Tuto je možné stáhnout či vytisknout ze sekce Zápis do 1. ročníku na webových stránkách školy. Dále doložit kopii rodného listu doplněnou o souhlas zákonného zástupce s poskytnutím kopie RL a jeho podpis.

Vyplněnou přihlášku je možné zaslat škole elektronicky (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem), poštou nebo osobně v budově základní školy v termínu od 6.4. do 9.4. 2020 v době od 8.00 – 12.00 hod. V případě domluvy na tel. 731 449 114

Na žádosti je nutný podpis zákonných zástupců. Ostatní informace a dokumenty budou řešeny v červnu na schůzce s třídní učitelkou budoucích prvňáčků.

Číslo žádosti bude rodičům zasláno e-mailem či sms.    

Dále je možné si vyzvednout tištěné formuláře ve škole  v době od 6.4. do 9.4. 2020  8.00 – 12.00 hod. V případě domluvy na tel. 731 449 114

 Informace k odkladu:

Žádost o odklad musí být podána v době zápisu, tedy v období 1. – 30. 4. 2020. Podání žádosti pro odklad se řídí stejnými pravidly viz výše. Na pozdější žádosti nebude brán zřetel. K žádosti je nutné doložit ve stejném termínu:  

  1. Doporučující potvrzení příslušného školského poradenského zařízení.
  2. Doporučující potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Upozornění:  Děti narozené po 1. 9. 2014 v období od září do konce prosince musí mít od pedagogicko-psychologické poradny potvrzení o školní zralosti. Děti narozené od ledna do konce června navíc potvrzení odborného lékaře. Tato potvrzení rodiče škole předloží nejpozději do konce dubna 2020.

Attachments:
Access this URL (https://zskrakovany.cz/pro-rodice/zapis-2019/)zapis-2019[Informace k organizaci a průběhu zápisu na webu ZŠ]0 kB
Download this file (zapis_do_ZS_2020.pdf)Zápis dětí do 1.ročníku základní školy pro školní rok 2020/2021[Informace k organizaci a průběhu zápisu.]96 kB