Vytisknout

Digitalizované kroniky Krakovan a Božce

Kronika obce, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Je velmi důležitým dokumentem, který mapuje nejenom aktuální dění v obci, ale je také zrcadlem společnosti.

Zastupitelstvo obce Krakovany se v roce 2014 rozhodlo provést digitalizaci krakovanských kronik a zpřístupnit je široké veřejnosti na webových stránkách obce. V současné době jsou zdigitalizovány tři kroniky, které zachycují kulturní a společenské události, pozorování přírody a počasí. Dále činnost politických stran, místních spolků a úřadů.

 

Digitalizované kroniky obce Krakovany

Původní, ručně psané originály kronik jsou uloženy na Obecním úřadě v Krakovanech.

 

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1919 - 1940)

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1941 - 1970)

  Pamětní kniha obce Krakovan 
(1974 - 1988)

image01  image02 1   image03
 213 stran 332 stran 397 stran

 

Krakovanští kronikáři (1926 - 1970)

Václav Turovský, řídící učitel v Krakovanech

Jindřich Hanousek, řídící učitel v Krakovanech

Jan Kučera, truhlář z Krakovan

Josef Kukla, dělník

Zdeněk Mikeš, řídící učitel v Krakovanech

Stanislav Petříček, zaměstnanec Českého statistického úřadu v Kolíně