Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Strana 1 z 2
folder.png Zápisy ZO 2018 - 2022
Souborů: 5
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 5. 2019
Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – rozšíření VDJ Krakovany; Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – rekonstrukce obecní stodoly; Usnesení č.11/2019 – přípojky voda, kanál; Domácí hospic Srdcem, z.ú – žádost o příspěvěk; Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrakstruktury – Vodos; Usnesení č. 12/2019 – limit bez jednání ZO; Žádost o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2019/2020; H. J., Krakovany 153 - reklamace stočného; U. Z. Krakovany 97 – žádost o ukončení nájmu; Záměr o pronájem nebytového prostoru čp. 250; K.J. – chalupa TKO; Vítání občánků – finanční dar obce; MŠ a ZŠ Krakovany – MAS Zálabí, PC učebna; Různé M.M., Lipec 12 – sbírka pro Klokánek; Nabídka prezentace obce „Na kole i pěšky“.

Datum 2019-05-23
Velikost souboru 109.37 KB
Stáhnout 54

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 4. 2019
Babybox pro odložené děti – STATIM; Žádost o podporu provozu Linky bezpečí; Usnesení č.8/2019 - ČEZ smlouva o budoucí smlouvě; Usnesení č.9/2019 - Výběrové řízení – Bezbariérový chodník; Kalkulace Ing. N.R., Vodohospodářské projekty; SK Krakovany – žádost o navýšení investičního příspěvku; Výměnný pobyt žáků ZŠ Krakovany na Slovensko; Návštěva z partnerské gminy Popielów z Polska a Krakovan ze Slovenska; Záměr na prodej pozemku – k.ú. Božec; Žádost o udělení výjimky placení TKO – K. J., Krakovany 107 (chalupa); Příkazní smlouva – Ing. K. R.; Záměr na prodej pozemku – k.ú. Krakovany či odstranění odpadu - Bohemian Waste Management; Usnesení č.10/2019 - Výběrové řízení – DA – schválení vítězné nabídky a smlouvy.

Datum 2019-04-18
Velikost souboru 111.28 KB
Stáhnout 33

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 3. 2019
Příkazní smlouva P.Ř., Mělník; Dopravní automobil (DA) – Souhlas s vypsáním výběrového řízení; Smlouva OAD Kolín; Meteor Kolín - Nabídka průtokového měření pro systém Thomson; Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu; Žádost o pokácení smrku a túje – F.H., Kolín; Žádost o pokácení smrku – J. M., Kolín; Směna pozemků – M.Š., Božec čp.7; Kontrola hygieny ve školní kuchyni; Vypsání výběrového řízení na výstavbu zpevněné plochy.

Datum 2019-03-14
Velikost souboru 94.47 KB
Stáhnout 28

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 13. 2. 2019
Usnesení č.3/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene – GasNe, s.r.o.; Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma – ČEPS, a.s.; Návrh řešení zápachu kanalizace – Vodos p.Tichý; Žádost o příspěvek – Krakovany Development; Žádost o finanční příspěvek – Včelaři Týnec n. L.; Návrh na smírné vyřešení vlastnictví k pozemku – J.B., Božec; Usnesení č.4/2019 – Podání žádosti na Ministerstvo místního rozvoje – Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany, část 1; Usnesení č.5/2019 – Podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR – Rekonstrukce sochy na památníku obětem 1.sv. války; Usnesení č.6/2019 - Podání žádosti na Ministerstvo obrany ČR – Rekonstrukce památníku padlých v 1 sv. válce; Příkazní smlouva WITERO s.r.o., Praha – Pomník padlých v Krakovanech; Usnesení č.7/2019 - Město Chvaletice – lávka přes Labe; Pasport komunikací.

Datum 2019-02-13
Velikost souboru 145.54 KB
Stáhnout 84

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 16. 1. 2019
Usnesení č. 1/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Krakovany, obnova NN za KNN č. IE-12-6008580/VB/067; Příkazní smlouva ARTENDR s.r.o.; Kalkulace na komunikaci „Čižovská nové parcely pod domem pana Tvrdíka“; Záměr směna části pozemku Božec; Maškara 2019 - Smlouva o vytvoření uměleckého díla video reportáž M. K.; Usnesení č.2/2019 – Dotace středočeský kraj, hasičské auto; Žádost Spolku Lungta - vyvěšení „Vlajky pro Tibet“; Výstavba chodníku "v Chaloupkách“ – vypsání výběrové řízení; Žádost o vyjádření o umístění sítí – p.N. Krakovany.

Datum 2019-01-16
Velikost souboru 143.45 KB
Stáhnout 72