Kategorie: Zápisy ZO 2018 - 2022
Strana 1 z 3
folder.png Zápisy ZO 2018 - 2022
Souborů: 7
Dostupné soubory:

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 18.12. 2019

Rozpočet PO ZŠ a MŠ Krakovany; Dlouhodobý výhled rozpočtu PO ZŠ a MŠ Krakovany na roky 2021-2023; Usnesení č. 21/2019 – Dodatek č. 1/2020 ke smlouvě o odvozu odpadu; Usnesení č. 22/2019 – Schválení podání žádosti na Středočeský kraj; Žádost o finanční příspěvek – šachový turnaj; Dílčí audit KÚSK; Rozpočtové opatření č.1.

Datum 2019-12-30
Velikost souboru 157.71 KB
Stáhnout 67

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 20.11. 2019

Pronájem (pacht) parcela č. 64/8 a 891/1 kú Krakovany; Rozpočet na rok 2020; Dlouhodobý výhled rozpočtu 2021-2023; Havárie čerpací stanice – řepná skládka; Inventarizace majetku obce za rok 2019; Kupní smlouva – J. K., Týnec n. L.; Koše nejen pro psy; Smlouva o sdružených službách dodávky plynu; Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny; Žádost o finanční příspěvek kynologové Mikulášské závody; Koncert v kostele; Vánoční balíčky pro seniory; Reklamace obsahu velkoobjemového a nebezpečného svozu; Usnesení č.16/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů; Usnesení č. 17/2019 – schválení Obecně závazné vyhlášky č.2/2019 o místním poplatku ze psů; Usnesení č. 18/2019 – Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; Usnesení č. 19/2019 – VODOS Kolín, schválení kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2020; Usnesení č. 20/2019 – Dodatek č.1 SOD, DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.; Plán financování a obnovy na období 2019-2028, Energie AG Kolín; Rozpočtová změna č. 5.

Datum 2019-12-03
Velikost souboru 116.15 KB
Stáhnout 87

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 22. 10. 2019

Směnná smlouva Š. M., Božec čp. 8; Záměr na pronájem parcely 64/8 a 891/1 kú Krakovany; Žádost o finanční příspěvek – Drakiáda; Žádost o finanční příspěvek – krakovanské maminky; Výkup pozemku kú Krakovany parcela č. 858/2 část b, c – intenzifikace ČOV; Záměr na prodej pozemku č.858/5; Výroční zpráva ZŠ a MŠ Krakovany; Seznámení s rozpočtem obce na rok 2020 a dlouhodobým výhledem rozpočtu 2021-2023; Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Mikulášská besídka; Den seniorů 11.1.2020; Rozsvícení vánočního stromu 30.11.2019; Pronájem nebytového prostoru Krakovany čp.250; Černohlávek oil - Dodatek č.1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje; Ing. P. – Nabídka na projekt Čížovská II.; Dodatek č.1 příkazní smlouva Ing. K.

Datum 2019-10-31
Velikost souboru 105.93 KB
Stáhnout 76

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 25. 9. 2019

Záměr na prodej pozemku č. 264/22 a č. 264/23 kú Krakovany; Elektro Martínek - kalkulace „Obrubníky při komunikaci III 327 11“; Elektro Martínek - kalkulace „Oprava místní komunikace zvonička“; Žádost o finanční příspěvek Nohejbalový turnaj; SOP a.s. Přelouč, celoroční vývoz bioodpadu (BRKO); Energetický průkaz nemovitostí; Vánoční osvětlení; Projekt na komunikaci Čižovská II., výměna projektanta.

Datum 2019-10-02
Velikost souboru 95.66 KB
Stáhnout 58

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 14. 8. 2019

Veřejnoprávní smlouva Středočeský kraj; Výpověď Gepard Service s.r.o. – pověřenec pro ochranu osobních údajů; Záměr na směnu pozemků č.264/17 a č.264/18 v kú Krakovany; Záměr na prodej pozemku č.3/3 kú Božec; Žádost o finanční příspěvek Chovatelé výstava; Žádost o umístění zrcadla – D. Š.; Dopravní stavby Bohemia s.r.o., nabídka kabeláže VO; Rozpočtová změna č. 4; Prodej autobusové zastávky.

Datum 2019-08-25
Velikost souboru 124.65 KB
Stáhnout 47

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 17. 7. 2019

Projektová dokumentace Ing. V. Ř. – Čižovská II.; Usnesení č. 15/2019 - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, ČEZ Distribuce; SOP a.s.; Nabídka na svoz jedlých olejů a tuků; Navýšené svozu plastů v letních měsících; Navýšení množství kontejnerů na kov a zvýšení četnosti vývozu; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Vodovod v obci Krakovany; Dohoda o ukončení příkazní smlouvy ARTENDR – Rekonstrukce místní komunikace v obci Krakovany; Příkazní smlouva WITERO – Intenzifikace ČOV v obci Krakovany; Dotace Bezbariérový chodník při silnici 327 13; Příkazní smlouva Ing. J. S.; Záměr na prodej autobusové zastávky.

Datum 2019-07-28
Velikost souboru 132.81 KB
Stáhnout 52

Zápis ze zasedání ZO Krakovany ze dne 19. 6. 2019

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2018; Účetní závěrka obce Krakovany za rok 2018; Účetní závěrka PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018; Hospodářský výsledek PO ZŠ a MŠ Krakovany za rok 2018; Závěrečný účet SOT za rok 2018; Závěrečný účet SOP za rok 2018; Žádost o změnu územního plánu – M.D., Záboří n. L; Prodej parcely č. 1456 v kú Krakovany; Prodej parcely č. 3/2 v kú Božec; J.H., Krakovany; Žádost asociace rodičů přátel postižených dětí v ČR, z.s.; SMO – sbírka pro rodinu místostarosty Dražůvek; Pozvání do Krakovan na Slovensko; Pozvání na dožínky do gminy Popielów v Polsku; Rekonstrukce sochy na památníku obětem 1.sv.války – přijetí dotace z Ministerstva obrany ČR; Dotace – Rekonstrukce místních komunikací v obci Krakovany zamítnuta; Usnesení č. 13/2019 – Přijetí dotace ze Středočeského kraje DA pro obec Krakovany; Usnesení č. 14/2019 – Souhlas zřizovatele p.o. MŠ a ZŠ Krakovany k projektu Vybudování multimediální laboratoře; Elektro Martínek – nabídka projektové dokumentace VO; Elektro Martínek – nabídka prací.

Datum 2019-06-29
Velikost souboru 110.78 KB
Stáhnout 47