Svazek obcí Týnecko

Podrobnosti o souboru

Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Svazku obcí Týnecko za rok 2022

Kolegium starostů na svém jednání dne 12. června 2023 schválilo:

  • Usnesením č. 3/2023 závěrečný účet Svazku obcí Týnecko
  • Usnesením č. 4/2023 účetní závěrku Svazku obcí Týnecko

Výše uvedené dokumenty jsou zveřejněny na elektronické úřední desce (webové stránky) svazku obcí v sekci úřední deska:

https://www.svazektynecko.cz/zaverecny-ucet-sot-za-rok-2022/

V písemné podobě jsou uloženy tyto dokumenty v sekretariátu starosty Města Týnec nad Labem, Masarykovo nám. čp. 1, 281 26 Týnec nad Labem, vždy v úředních
hodinách.

                                                                          Bc. Dušan Žmolil v.r.

                                                                             předseda svazku

vyvěšeno: 12. 6. 2023

sejmuto: 30. 6. 2024

Information
Datum 2023-06-12
Verze:
Velikost 346.78 KB
Nahrál Administrátor
Stažení 112
Licence