Hospodaření obce

Podrobnosti o souboru

Závěrečný účet obce Krakovany za rok Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2016 OBLÍBENÉ

Obsah příloh:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2016
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2016
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
- Audit hospodaření za rok 2016
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017
Sejmuto: 21. 6. 2018

Information
Datum 2017-05-12
Verze:
Velikost 6.56 MB
Nahrál Administrátor
Stažení 812
Licence