Kategorie: Hospodaření obce
Strana 2 z 2
Počet podkategorií: 2
folder.png Hospodaření obce
Souborů: 3
Dostupné podkategorie:
Dostupné soubory:

Obsah příloh:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2016
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2016
- Rozvaha k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy k 31.12.2016
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016
- Audit hospodaření za rok 2016
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Příloha rozvahy PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2016

Vyvěšeno dne: 12. 5. 2017
Sejmuto: 21. 6. 2018

Datum 2017-05-12
Velikost souboru 6.56 MB
Stáhnout 213

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015

Obsah příloh:

- Závěrečná zpráva obce Krakovany za rok 2015 - Gordic
- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2015
- Rozvaha k 31. 12. 2015
- Příloha rozvahy k 31.12.2015
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2015
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2015
- Audit hospodaření za rok 2015

Vyvěšeno dne: 15. 3. 2016
Sejmuto: 30. 6. 2017

Datum 2016-03-15
Velikost souboru 9.46 MB
Stáhnout 211

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014

Obsah přílohy:

- Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2014
- Výkaz o plnění rozpočtu sestava FIN 2-12 M k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha k 31. 12. 2014
- Příloha rozvahy k 31.12.2014
- Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2014
- Audit hospodaření za rok 2014
- Tabulka finančního vypořádání se SR k datu 31. 12. 2014
- Rozvaha (bilance) PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014
- Výkaz zisku a ztrát PO - ZŠ a MŠ Krakovany k 31. 12. 2014

Vyvěšeno dne: 18. 4. 2015

Sejmuto: 30. 6. 2016

Datum 2015-04-17
Velikost souboru 5.48 MB
Stáhnout 205