Podrobnosti o souboru

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2019 Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu SOP za rok 2019

Informace o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazku obcí Přeloučska za rok 2019

 

Závěrečný účet Svazku obcí Přeloučska za rok 2019 byl projednán a schválen valnou hromadou Svazku dne 30. 6. 2020 usnesením č. C/2.

Úplná verze tohoto dokumentu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Přeloučska za rok 2019 je veřejnosti k dispozici na webových stránkách města Přelouč:

https://www.mestoprelouc.cz/svazek-obci-preloucska/dokumenty-svazku-obci-preloucska/

a v listinné podobě na Městském úřadu Přelouč, Československé armády 1665, dveře č. 3.14 u předsedkyně Svazku.

                                                                                             Bc. Irena Burešová

                                                                                             předsedkyně SOP

Datum vyvěšení: 20. 7. 2020

Datum sejmutí: 30. 6. 2021

 

Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč

         

Information
Datum 2020-07-20
Verze:
Velikost 72.72 KB
Nahrál Super User
Stažení 16
Licence