Podrobnosti o souboru

Závěrečný účet obce Krakovany za rok Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019

Jedná se pouze o jednoduchý dokument bez souboru.

Závěrečný účet obce Krakovany za rok 2019 je na odkaze: 

https://www.obec-krakovany.cz/hospodareni-obce/download/10-hospodareni-obce/2938-zaverecny-ucet-obce-krakovany-za-rok-2019

Obsah příloh:

- Audit dílčí.pdf
- AUDIT KONEČNÝ.pdf
- FIN ZÚ.pdf
- Finanční vypořádání 2019.pdf
- návrh Zú.pdf
- protokol o schválení PO -podepsany.pdf
- Protokol o schválení ÚZ.pdf
- Příloha rozvahy ZÚ.pdf
- Příloha Rozvahy ZŠ ZÚ.pdf
- Rozvaha ZU.pdf
- Rozvaho ZŠ ZÚ.pdf
- Údaje o poskytnutých garancích.pdf
- Údaje o projektech partnerství.pdf
- Výkaz zisku a ztrát ZŠ ZÚ.pdf
- Výkaz ZS -závěrečný účet.pdf

Vyvěšeno dne: 11. 6. 2020
Sejmuto dne: 30. 6. 2021

Information
Datum 2020-06-11
Verze:
Velikost 0
Nahrál Super User
Stažení 1
Licence